Presentació

La formació és una eina imprescindible per a adquirir les competències que el mercat de treball exigeix i, en el sector de serveis socials d’atenció a la gent gran, la majoria de llocs de treball tenen uns requeriments mínims de formació. 

Aquí trobareu la formació necessària per poder desenvolupar la vostra tasca professional com a gerocultors/res  i, en una propera fase, d’altres tasques que podeu veure en la pestanya “FORMACIÓ REGLADA”

Altrament, també és notable l’evolució que la formació contínua ha experimentat en els últims anys, però sovint la rutina diària, el compliment d’objectius  i la teòrica “falta de temps” ens porta a deixar en últim plànol alguna cosa tan important com és el reciclatge del coneixement, tant dels empleats  com dels propis directius.

De vegades ens sembla que ho coneixem tot en el nostre camp, però lluny d’aquesta utopia sabem que podem millorar en el que dominem i fer més sòlid el nostre coneixement en allò que desconeixem o que coneixem superficialment.

Per això,  també volem ajudar,  en aquests moment en que els canvis socials, tecnològics i econòmics adopten una forma exponencial, a l’adaptació a aquests nous escenaris canviants amb “FORMACIÓ A MIDA